Επικοινωνία

Feroniki SA
Χαριλάου Τρικούπη 1
185 36 Πειραιάς – Ελλάδα
Α.Φ.Μ: 800792302
Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Tηλ : +30 210 42 86 486
Fax : +30 210 42 86 488